Αρθρίτιδα της παιδικής ηλικίας-στατιστικά δεδομένα

32Αρθρίτιδα της παιδικής ηλικίας-στατιστικά δεδομένα
Η αρθρίτιδα διαφόρων μορφών μπορεί να κάνει την εμφάνισή της στην παιδική ηλικία .
Αυτές οι μορφές μπορεί να αντιπροσωπεύουν τόσο την έναρξη στην παιδική ηλικία τύπων αρθρίτιδας που εμφανίζονται στους ενήλικες, όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα ή η αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα, όσο και τύπων που εμφανίζονται μόνο στην παιδική ηλικία .
Αυτές οι διαφορετικές μορφές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το αν διαρκούν για μικρό χρονικό διάστημα ,αν θεραπεύονται ( με ή χωρίς φαρμακευτική αγωγή ) μέσα σε λίγους μήνες, ή αν επιμένουν .
Μπορεί επίσης να διαφέρουν ως προς τον αριθμό των αρθρώσεων που προσβάλουν και αν έχουν επιπτώσεις και σε άλλα σημεία του σώματος πέραν των αρθρώσεων . Ιδιαίτερα ανησυχητικές είναι και οι μορφές που προκαλούν φλεγμονή των οφθαλμών.
Τα υφιστάμενα δεδομένα από την Ευρώπη είναι περιορισμένα με αποτέλεσμα οι εκτιμήσεις να βασίζονται σε σημαντικό βαθμό και σε στοιχεία από τις ΗΠΑ και τη Νορβηγία .
Έτσι τα δεδομένα για τον αριθμό των παιδιών που πάσχουν από αρθρίτιδα μπορεί να υπολογιστούν με διαφορετικούς τρόπους όπως :
-τον αριθμό των παιδιών που εμφανίζουν για πρώτη φορά οποιαδήποτε μορφή αρθρίτιδας
-τον αριθμό των παιδιών με τρέχοντα προβλήματα αρθρίτιδας
Δεδομένα σχετικά με τα παιδιά που για πρώτη φορά εμφανίζουν οποιαδήποτε μορφή αρθρίτιδας
Με βάση τις επισκέψεις στα ιατρεία ειδικών παιδορευματολόγων στο Ηνωμένο Βασίλειο για παράδειγμα, 10 από κάθε 100.000 παιδιά εμφανίζουν φλεγμονώδη αρθρίτιδα .
Ο αριθμός αυτός φαίνεται να είναι μικρότερος από την πραγματική εικόνα καθώς πολλά παιδιά , ειδικά αυτά που πάσχουν από ηπιότερες μορφές αρθρίτιδας , τα οποία ζουν σε κάποια απόσταση από το σημείο που υπάρχει εγκατεστημένος κάποιος από τους σχετικά λίγους εξειδικευμένους παιδορευματολόγους , δεν μπορούν να υπολογιστούν και να ενταχθούν στα στατιστικά στοιχεία τα οποία διατηρούνται προκειμένου για να έχουμε μια πραγματική απεικόνιση του προβλήματος.
Έτσι συμπεραίνουμε ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο παραδείγματος χάριν, κάθε χρόνο τουλάχιστον 1.000 παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών προσβάλλονται από φλεγμονώδη αρθρίτιδα .
Υπάρχουν και αρκετές άλλες μυοσκελετικές παθήσεις που μπορούν να προσβάλουν τα παιδιά με αποτέλεσμα αυτά να χρειαστεί να επισκεφτούν ειδικό παιδορευματολόγο . Τα περιστατικά της φλεγμονώδους αρθρίτιδας αντιστοιχούν σε 1 από κάθε 3 ή 4 τέτοιες νέες περιπτώσεις .

98Πόσα παιδιά εμφανίζουν αρθρίτιδα?
Λαμβάνοντας σοβαρά υπ’ όψιν μας τις ανησυχίες ότι τα στατιστικά αυτά στοιχεία είναι χαμηλότερα από τα πραγματικά θεωρούμε σωστό να χρησιμοποιήσουμε και δεδομένα από άλλες χώρες με γενετικά παρόμοιους πληθυσμούς . Πρόσφατα στοιχεία από τη Νορβηγία εκτιμούν ότι η ολική ετήσια επίπτωση της αρθρίτιδας όλων των μορφών είναι 71 ανά 100.000 παιδιά . Με τα στοιχεία αυτά επίσης αποδείχτηκε ότι η επίπτωση είναι υψηλότερη ( 107/100.000 ) στα παιδιά ηλικίας μικρότερης των 8 ετών σε σύγκριση με τα παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας
( 34/100.000 ) . Σε πολλά από τα παιδιά αυτά οι εκδηλώσεις της αρθρίτιδας ήταν χρονικά πολύ σύντομες και εμφανιστήκαν στο πλαίσιο μιας λοίμωξης . Κατά συνέπεια είναι πιο χρήσιμο να εξεταστεί ο αριθμός των παιδιών που εμφάνισαν ένα εμμένον πρόβλημα ανεξάρτητα αν προϋπήρξε ή όχι αυτού του προβλήματος μια λοίμωξη.
Προβάλλοντας τα στοιχεία αυτά στον Ευρωπαϊκό πληθυσμό, σημαίνει ότι πάνω από 3.250 κορίτσια και 4.800 αγόρια ηλικίας κάτω των 16 ετών κάθε χρόνο προσβάλλονται από οποιαδήποτε μορφή αρθρίτιδας . Από αυτά περίπου 1.500 κορίτσια και 1.200 αγόρια θα προσβληθούν από φλεγμονώδη αρθρίτιδα που δεν θα επιλυθεί από μόνη της .

Ο αριθμός των παιδιών με εμμένον πρόβλημα αρθρίτιδας
Η αρθρίτιδα της παιδικής ηλικίας είναι σπάνια και δεν υπάρχουν διαθέσιμες πιο λεπτομερείς έρευνες που να μας παρέχουν ακριβή στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των ασθενών που πάσχουν από κάποια εμμένουσα μορφή της νόσου σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή . Τα δεδομένα για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό προέρχονται από εξειδικευμένες νοσοκομειακές κλινικές στη βάση του ότι αν υπάρχει ένα πρόβλημα που επιμένει το παιδί θα νοσηλευτεί υποχρεωτικά σε νοσοκομείο . Τα παιδιά που πάσχουν από αρθρίτιδα ή κάποιο ρευματικό νόσημα στις ΗΠΑ και είναι κάτω των 18 ετών εκτιμώνται ότι είναι περί τα 294.000 . Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί περίπου σε 1 από κάθε 250 παιδιά στις ΗΠΑ . Σε πρόπτωση που τα ιδια δεδομένα ισχύουν και στην Ευρώπη, αυτό σημαίνει ότι ο αντίστοιχος αριθμός των παιδιών κάτω των 18 ετών με εμμένον πρόβλημα είναι περίπου 520.500. Με βάση τα παραπάνω δεδομένα ότι 1 από κάθε 3 με 4 παιδιά εμφανίζει αρθρίτιδα που επιμένει ο αριθμός των παιδιών αυτών υπολογίζεται μεταξύ 130.000 και 175.000 παιδιών .

Leave a Reply