Οι πέντε καλύτερες συμβουλές για τις επισκέψεις σας στο γιατρό

42Οι πέντε καλύτερες συμβουλές για τις επισκέψεις σας στο γιατρό

1) Προετοιμάστε τα βασικά σημεία και τις απορίες σας και πάρτε τα μαζί σας. Επιδιώξτε την συμμετοχή των μεγαλύτερων σε ηλικία παιδιών σε αυτή τη διαδικασία .
2) Πάρτε μαζί σας στην επίσκεψη , αν υπάρχει η δυνατότητα, ακόμα έναν ενήλικα .
3) Επιδιώξτε την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμέτοχη στην όλη διαδικασία του γιού ή της κόρης σας. Αν έχετε παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας ή εφήβους συζητήστε μαζί τους μετά την επίσκεψη και αναλύστε τι θεωρείτε ότι πήγε καλά, πώς θα μπορούσαν να συμμετέχουν περισσότερο κτλ .
4) Κρατήστε σημειώσεις κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά την επίσκεψη στο γιατρό ή ζητήστε από το γιατρό να σας σημειώσει οτιδήποτε θεωρείτε ότι μπορεί να ξεχάσετε.
5) Κρατήστε θετική στάση.