Τι προσφέρουμε

AA009679• Σαφής και επεξηγηματική παρουσίαση της διάγνωσης με έμφαση στις σύγχρονες διαγνωστικές προσεγγίσεις και θεραπευτικές λύσεις
• 24 ωρη διαθεσιμότητα και γραμματειακή υποστήριξη
• ‘Αμεση πρόσβαση στο ιατρικό αρχείο και σε πορίσματα εργαστηριακών εξετάσεων
• Ταχύτατη εκτίμηση εργαστηριακών εξετάσεων και γνωμοδότηση
• Ενημέρωση, υποστήριξη και συμβουλευτική γονέων
• Ενημέρωση συστήσαντα ιατρού/παιδιάτρου/γενικού ιατρού/ορθοπαιδικού
• Στενή συνεργασία και τακτική επικοινωνία με όλους τους επαγγελματίες υγείας οι οποίοι παρακολουθούν τον ασθενή
• Ομαλή και σταδιακή μετάβαση στους ρευματολόγους ενηλίκων

kid2Δεύτερη γνώμη
• Η Παιδορευματολογία είναι μια απαιτητική εξειδίκευση της Παιδιατρικής. Επειδή τα νοσήματα είναι δύσκολα και σπάνια, δεν υπάρχουν ενιαίες οδηγίες θεραπείας και παρακολούθησης για πολλά από αυτά. Έτσι μπορεί να προταθούν διαφορετικοί τρόποι αντιμετώπισης μιας κατάστασης από εξαιρετικούς συναδέλφους της ίδιας υποειδικότητας.
• Επειδή ο κάθε ασθενής είναι ξεχωριστός, η θεραπευτική προσέγγιση προσαρμόζεται πάνω του (εξατομικευμένη θεραπεία).
• Οφείλουμε να συζητήσουμε μαζί σας τα υπέρ και τα κατά της θεραπείας με άξονα την υγεία του παιδιου σας. Καμιά φορά η αρχική άρνηση των γονέων σε συγκεκριμένες θεραπείες οφείλεται σε ελλειπή κατανόηση της πάθησης αλλά και της ανάγκης για έναρξη θεραπείας.
• Τέλος, σας διαβεβαιώνουμε ότι δεν υπάρχει καμία θεραπεία που θα προταθεί για το δικό σας παιδί την οποία δεν θα ξεκινούσαμε και στο δικό μας παιδί εφόσον την είχε ανάγκη.

exoterikoΣυνεργασία με το εξωτερικό
• Συμπαρακολούθηση και ανοικτή γραμμή επικοινωνίας με Νοσηλευτικά Ιδρύματα «κέντρα εξοχότητας» των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και της Γερμανίας.

 

 

Συμβουλές σχετικά με

Διατροφή
Φυσικοθεραπεία-Εργοθεραπεία
Διαχείριση του πόνου
Αθλητικές δραστηριότητες
• Υποστήριξη στο σχολείο

massage

play