Για γονείς

athritis1Οι ρευματικές παθήσεις αποτελούν την μεγαλύτερη αιτία αναπηρίας στην Ευρώπη. Είναι μία οδυνηρή κατάσταση που προκαλεί εξασθένιση και επηρεάζει αρκετές χιλιάδες Έλληνες. Οι ρευματικές παθήσεις επηρεάζουν άτομα όλων των ηλικιών και είναι χρόνιες παθήσεις. Παρά την σοβαρότητα των παθήσεων και των κοινωνικο-οικονομικών τους επιπτώσεων σπανίως τους δίδεται προτεραιότητα.

Άτομα με ρευματικές παθήσεις πρέπει να έχουν:

• Πρόσβαση στους πλέον κατάλληλους επαγγελματίες παροχής υπηρεσιών υγείας και πολυδύναμες ομάδες.
Άτομα με ρευματικές παθήσεις θα πρέπει να έχουν γρήγορη και απεριόριστη πρόσβαση σε κατάλληλους εκπαιδευμένους επαγγελματίες στην παροχή υπηρεσιών υγείας και περίθαλψη σε ειδικές ρευματολογικές κλινικές. Επαγγελματίες στην παροχή υπηρεσιών υγείας θα πρέπει να προσφέρουν γρήγορη διάγνωση και θεραπεία. Η θεραπεία θα πρέπει να παρακολουθείται και να διατηρείται σε τακτική βάση ή όποτε αυτή χρειάζεται.
athritis2• Πρόσβαση σε κατάλληλες συμβατικές και συμπληρωματικές θεραπείες.
Όλα τα άτομα με ρευματικές παθήσεις θα πρέπει να έχουν ίση και απεριόριστη πρόσβαση στις πλέον κατάλληλες θεραπείες. Δεν πρέπει να υπάρχει διάκριση σε σχέση με τις ιατρικές θεραπείες για τις ρευματοπάθειες ή στην ποιότητα και ποικιλία των θεραπειών που υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη. Αυτή η αρχή επαναβεβαιώθηκε στο Καταστατικό των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 7 Δεκεμβρίου 2000 ( 2000/C364/01) άρθρα 34 και 35 και έχει προηγουμένως επαναβεβαιωθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ( WHO). Περιορισμένη πρόσβαση στις πλέον κατάλληλες θεραπείες μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια εργασίας, κάτι που τελικά έχει ένα οικονομικό κόστος στην κοινωνία.
• Πρόσβαση σε υπηρεσίες αποκατάστασης και σωματικής/κοινωνικής/ ψυχολογικής στήριξης.
Άτομα με ρευματικές παθήσεις θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε επιπρόσθετες θεραπείες και υπηρεσίες στήριξης, που προωθούν την ποιότητα ζωής και κοινωνικής συμπερίληψης και τους επιτρέπουν να ζουν όσο πιο ανεξάρτητα γίνεται.
• Πρόσβαση στην πληροφόρηση.
Άτομα με ρευματικές παθήσεις και οι φροντιστές/οικογένειες θα πρέπει να έχουν σύγχρονη, ακριβή, ποιοτική και κατανοητική πληροφόρηση βάση των οποίων θα έχουν την ευκαιρία να παίρνουν την κατάλληλη απόφαση σχετικά με τους κινδύνους και πλεονεκτήματα των διαθέσιμων επιλογών θεραπειών. Η πληροφόρηση θα πρέπει να στοχεύει στις ιδιαίτερες ανάγκες των ασθενών (π.χ. φύλο και ηλικία). Οι επαγγελματίες παροχής υπηρεσιών υγείας θα πρέπει να είναι και αυτοί καλά πληροφορημένοι και εκπαιδευμένοι σχετικά με τις ρευματικές παθήσεις για να μπορούν να προσφέρουν πολύπλευρη παροχή υπηρεσιών υγείας.
athritis3• Πρόσβαση σε προγράμματα εκπαίδευσης αυτοδιαχείρισης ( self-managementtraining).
Η ρευματοπάθειες είναι μία μακροχρόνια κατάσταση. Υπάρχουν επαρκή στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η αυτοδιαχείριση μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής του ατόμου που ζει με την κατάσταση αυτή και μπορεί να μειώσει την παροχή υπηρεσιών υγείας. Δίνει στα άτομα τις ικανότητες να διαχειρίζονται την κατάσταση τους, και ικανούς να αποφασίσουν για την δική τους υγεία κάτι που οδηγεί σε μεγαλύτερη κοινωνική συμμετοχή.